Viltspårprov

Viltspårproven ( bara rörligt prov), börjar igen 2014 från 1 April t om. 30 September.

Kostnad 300:-  (200:- till klubbens konto och 100:- direkt till domaren). Pg. 717813 - 0

För info/anm. kontakta Leif Granlöf 0582-300 29 alt. mob. 070-570 57 21        

Vi har domare i Eker/Örebro, Bärsta mot St Mellösa och Hjortkvarn SÖ-länet. Vid behov tar vi hjälp av andra klubbars domare.